немски » френски

Kino <-s, -s> [ˈkiːno] NOUN nt

Nonstop-Kino, Non-Stop-Kino NOUN nt

Drive-in-Kino [draɪvˈɪn-] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文