ангажимент в PONS речника

Преводи за ангажимент в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ангажимѐнт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ангажимент в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ангажимент Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文