undertake в PONS речника

Преводи за undertake в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. undertake (set about, take on):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за undertake в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

undertake Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文