ангажимент в PONS речника

Преводи за ангажимент в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ангажимѐнт <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ангажимент в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

ангажимент Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文