stung в PONS речника

Преводи за stung в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: sting

2. sting (be painful):

2. sting (be painful):

Преводи за stung в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

stung Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文