общество в PONS речника

Преводи за общество в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

обществ|о̀ <-а̀> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за общество в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

общество Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文