натрупан в PONS речника

Преводи за натрупан в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: натру̀пвам

I.натру̀пвам нсв, натру̀пам св VERB прх

II.натру̀пвам нсв, натру̀пам св VERB (н)прх (за сняг)

III.натру̀пвам нсв, натру̀пам св VERB рефл

Преводи за натрупан в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

натрупан Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文