часовникът в PONS речника

Преводи за часовникът в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

часо̀вни|к <-кът, -ци, бр: -ка> СЪЩ м

Преводи за часовникът в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

часовникът Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文