уговарям в PONS речника

Преводи за уговарям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.угова̀рям нсв, угово̀ря св VERB прх

II.угова̀рям нсв, угово̀ря св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за уговарям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

уговарям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文