Преводи за „заблуждение“ в български » английски речника (Отидете на английски » български)

заблуждѐни|е <-я> СЪЩ ср вж.

заблуждение → заблуда

Вижте също: заблу̀да

заблу̀д|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文