изваждам в PONS речника

Преводи за изваждам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

изва̀ждам нсв, изва̀дя св VERB прх

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изваждам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

изваждам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文