двойно в PONS речника

Преводи за двойно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за двойно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

двойно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

d.e.

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文