грубо в PONS речника

Преводи за грубо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

груб (гру̀ба) <гру̀би> гру̀бо ПРИЛ

Преводи за грубо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

грубо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文