пробивам в PONS речника

Преводи за пробивам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.пробѝвам нсв, пробѝя св VERB прх

II.пробѝвам нсв, пробѝя св VERB рефл

Преводи за пробивам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пробивам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文