conference в PONS речника

Преводи за conference в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

video conference [vɪdɪəʊˈkɒnfərənts, Am ˈvɪdioʊˌkɑːnfrəns] СЪЩ

Преводи за conference в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

conference Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文