юг в PONS речника

Преводи за юг в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

юг <ю̀гът> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за юг в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

юг Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文