отворени в PONS речника

Преводи за отворени в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

отво̀рен (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отворени в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отворени Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文