избягвам в PONS речника

Преводи за избягвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

избя̀гвам1 нсв, избя̀гам св VERB нпрх

избя̀гвам2 нсв, избя̀гна св VERB прх

Преводи за избягвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

избягвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文