outward в PONS речника

Преводи за outward в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

outward → outwards

Вижте също: outwards

Индивидуални преводни двойки

Преводи за outward в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

outward Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文