видимо в PONS речника

Преводи за видимо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вѝдим (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за видимо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

видимо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文