пратка в PONS речника

Преводи за пратка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пра̀тк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за пратка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

пратка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文