френски » немски

II . scène [sɛn] ART, CINE, THEAT

avant-scène <avant-scènes> [avɑ͂sɛn] NOUN f

1. avant-scène (loge):

2. avant-scène (partie de la scène):

scène-clé <scènes-clés> [sɛnkle] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文