scène във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за scène в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. scène (activité théâtrale):

avant-scène <pl avant-scènes> [avɑ̃sɛn] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за scène в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
sex scene CINE, THEAT
crowd scene CINE, THEAT
battle scene CINE, THEAT

scène в PONS речника

Преводи за scène в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за scène в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

scène Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to hold the stage [or Brit, Aus floor]
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文