немски » френски

Fünfte(r) NOUN f(m) dekl wie Adj

1. Fünfte(r):

Fünfte(r)

2. Fünfte(r) (Datumsangabe):

3. Fünfte(r) (Namenszusatz):

4. Fünfte(r) (Symphonie):

Вижте също: Achter , Achte(r)

Achter <-s, -> [ˈaxtɐ] NOUN m (Ruderboot)

fünfte(r, s) ADJ

1. fünfte(r, s):

fünfte(r, s)

2. fünfte(r, s) (bei Datumsangabe):

3. fünfte(r, s) SCHULE:

sixième f

Вижте също: S , achte(r, s)

S, s [ɛs] <-, -> NOUN nt

S
S m /s m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文