френски » немски

Преводи за „foyer“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

foyer [fwaje] NOUN m

3. foyer (salle de réunion):

4. foyer THEAT:

6. foyer (cheminée):

Kamin m

8. foyer (chambre de combustion):

9. foyer MATH, PHYS, OPT:

10. foyer OPT:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文