немски » френски

Преводи за „Befragten“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

befragen* VERB trans

2. befragen (um eine Stellungnahme bitten):

3. befragen (um Rat fragen):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文