френски » немски

procédure [pʀɔsedyʀ] NOUN f

II . procédure [pʀɔsedyʀ]

procédure de scission ECON, JUR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文