немски » френски

Преводи за „bilden“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

II . bilden [ˈbɪldən] VERB refl sich bilden

1. bilden (entstehen):

2. bilden (sich Bildung verschaffen):

Вижте също: gebildet

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文