рядък в PONS речника

Преводи за рядък в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ря̀дък (ря̀дка) <рѐдки> ря̀дко ПРИЛ

Преводи за рядък в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

рядък Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文