коса в PONS речника

Преводи за коса в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

кос|а̀1 <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж АНАТ

кос|а̀2 <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж (сечиво)

кос1 <ко̀сът, ко̀сове, бр: ко̀са > СЪЩ м ЗООЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за коса в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

коса Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文