семеен в PONS речника

Преводи за семеен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

семѐ|ен (-йна) <-йни> -йно ПРИЛ

2. семеен (за семейство):

  семеен (-йна)
   семеен (-йна)
   Индивидуални преводни двойки

   Преводи за семеен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

   Индивидуални преводни двойки

   семеен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

   Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

   Искате ли да добавите дума, израз или превод?

   Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

   Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文