скандал в PONS речника

Преводи за скандал в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за скандал в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

скандал Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文