реколта в PONS речника

Преводи за реколта в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

реко̀лт|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за реколта в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

реколта Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文