лоша в PONS речника

Преводи за лоша в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

лош (ло̀ша) <ло̀ши> ло̀шо ПРИЛ

1. лош (недобър, опасен):

2. лош (негоден, незадоволителен):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за лоша в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

лоша Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文