Преводи за cross-border в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за cross-border в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

трансгранѝч|ен (-на)

движѐни|е <-я> СЪЩ ср

2. движение и ФИН (изменение):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文