френски » немски

Преводи за „ramasser“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

I . ramasser [ʀamɑse] VERB trans

3. ramasser:

4. ramasser fam (embarquer):

6. ramasser (relever une personne qui est tombée):

7. ramasser fig, péj:

8. ramasser (prendre ce qui est tombé par terre):

9. ramasser (condenser):

10. ramasser (resserrer):

11. ramasser soutenu (regrouper):

II . ramasser [ʀamɑse] VERB refl se ramasser

1. ramasser fam (tomber):

2. ramasser (échouer):

3. ramasser (se mettre en boule):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文