горна в PONS речника

Преводи за горна в Немски»bg речника

Индивидуални преводни двойки

горна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Aufstieg SPORT

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文