Преводи за „газ“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

газ1 <га̀зът, га̀зове, бр: га̀за > СЪЩ м

газ2 <газта̀> СЪЩ ж без мн

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文