аромат в PONS речника

Преводи за аромат в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

арома̀т <-ът, -и, бр: -а > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за аромат в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

аромат Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文