армия в PONS речника

Преводи за армия в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

а̀рми|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. армия (войска):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за армия в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

армия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文