тъга в PONS речника

Преводи за тъга в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тъг|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тъга в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

тъга Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文