работещите в PONS речника

Преводи за работещите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

рабо̀тещ2 <-ият, -и> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за работещите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

работещите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文