професионален в PONS речника

Преводи за професионален в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

професиона̀л|ен (-на)

професионален -но <-ни> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за професионален в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

професионален Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文