мама в PONS речника

Преводи за мама в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мама в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

мама Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文