татко в PONS речника

Преводи за татко в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за татко в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

татко Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文