квартал в PONS речника

Преводи за квартал в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

кварта̀л <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за квартал в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

квартал Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文