квартет в PONS речника

Преводи за квартет в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за квартет в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

квартет Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文