замразявам в PONS речника

Преводи за замразявам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

замразя̀вам нсв, замразя̀ св VERB прх

1. замразявам и ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за замразявам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

замразявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文