productivity в PONS речника

Преводи за productivity в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

productivity [ˌprɒdʌkˈtɪvətɪ, Am ˌproʊdəkˈtɪvət̬ɪ] СЪЩ no pl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за productivity в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

productivity Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文