френски » немски

I . sec [sɛk] ADV

2. sec (abondamment):

sec (sèche) [sɛk, sɛʃ] ADJ

2. sec (opp: pluvieux):

5. sec (brusque):

7. sec (sobre):

8. sec SPORT:

9. sec (pur):

pur

10. sec (opp: doux):

11. sec CARTES:

demi-sec [d(ə)misɛk] ADJ

II . pète-sec [pɛtsɛk] NOUN m, f inv fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文